loading...
Home » , » Trái phiếu và thị trường trái phiếu, thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam

Trái phiếu và thị trường trái phiếu, thực trạng thị trường trái phiếu Việt Nam

Written By: LichsudialiGDCD on Friday, May 23, 2014 | 7:21:00 PM

loading...

"Năm 2011, tình hiǹ h kinh tế thế giới đang đứng trước nhiêù khó khăn t hách thức rất
lớn, tác động tiêu cực đến nước ta. Ở trong nước, kinh tế vĩ mô chưa vững chắc. Lạm
phát vẫn còn ở mức cao, sản xuất kinh doanh còn không ít ách tắc, hàng tồn kho lớn.
Đời sống nhân dân, nhất là người nghèo, ở vùng sâu, vùng xa còn nhiều khó khăn.

Trong hoa n cảnh nay việc huy đôn g vốn dài ha n để thực hiên nhưn g chính sách nhă m
ổn định nên kinh tế của chin h phu, cũng như nhă m duy trì hoạt đôn g sản xuâ t kinh
doanh cua doanh nghiệp là hết sức cần thiết. Lam sao để đa m ba o được lươn g vôn huy
động? Đây quả thật là một câu hoỉ khó cho các nhà qua n̉ trị doanh nghiệp cuñ g như
chính phủ trong tình hiǹh khó khăn hiêṇ nay. Vâ ń đề nan giải na ỳ chiń h là lý do khiến
chuń g em choṇ đề ta ì “Nhưñ g giải pha ṕ để hoa ǹ thiện và phát triển thị trường tra í
phiếu tại Việt Nam” bởi lẽ trái phiếu là môṭ công cụ vay nợ số lươṇ g lớn và dài ha ṇ
hưũ hiệu đối với doanh nghiệp và chiń h phủ..."
...

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: 
XN 1035 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

loading...
loading...