loading...
Home » , » Đề tài: Kinh tế tri thức và công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

Đề tài: Kinh tế tri thức và công nghiệp hóa - hiện đại hóa ở Việt Nam

Written By: LichsudialiGDCD on Friday, July 4, 2014 | 9:53:00 PM

loading...
"Tại đại hội Đảng lần thứ VIII, Đảng ta đã khẳng định: thời kì phát triển mới của đất nước là thời kì đẩy mạnh CNH-HĐH. Mục tiêu CNH-HĐH theo tinh thần của đại hội Đảng VII là: "Xây dựng nước ta thành 1 nước công nghiệp có cơ sở vật chất hiện đại, cơ cấu kinh tế hợp lí, quan hệ sản xuất tiến bộ, phù hợp với trình độ phát triển của lực lượng sản xuất, đời sống vật chất và tinh thần cao, quốc phòng an ninh vững chắc, dân giàu nước mạnh, xã hội công bằng, văn minh, xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội..."

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: XN 1075 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

loading...
loading...