loading...
Home » » Quá trình giải quyết 2 nhiệm vụ dân tộc dân chủ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945

Quá trình giải quyết 2 nhiệm vụ dân tộc dân chủ của cách mạng Việt Nam trong giai đoạn 1930-1945

Written By: LichsudialiGDCD on Friday, July 4, 2014 | 8:36:00 PM

loading...
"Trước kia, Việt Nam vốn là một nước phong kiến và nông nghiệp. Từ khỉ bị đế quốc Pháp xâm chiếm, Việt Nam trở thành một nước thuộc địa nửa phong kiến. Với đặc trưng của một nước tư bản chủ nghĩa, Pháp trong cả hai lần khai thác thuộc địa đã áp dụng chỉnh sách độc quyền - chia để trị. Chúng chia nước ta làm ba xứ để cai trị : Bắc kì - Trung kì và Nam kì. Giữa thực dân Pháp và phong kiến Việt Nam có sự cấu kết chặt chẽ với nhau. Pháp dựa vào phong kiến để lấy cơ sở đàn áp nhân dân, còn phong kiến Việt Nam lại nhờ vào Pháp để duy trì địa vị của mình."

Tải về để xem tiếp

Hướng dẫn tải tài liệu này:

- Bước 1: Sử dụng điện thoại di động để Soạn tin: XN 1073 gửi 8785 (15.000 VNĐ/sms) để lấy mã tải tài liệu này.

- Bước 2: Sau khi nhận được mã, bạn nhập mã vào khung bên dưới và bấm vào nút Xác nhận.

- Bước 3: Bấm vào nút Tải về và biểu tượng dowload để tải tài liệuNhập mã:
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

loading...
loading...