loading...
Home » , » Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 9

Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 9

Written By: LichsudialiGDCD on Monday, September 26, 2016 | 5:44:00 AM

loading...
Đề kiểm tra 1 tiết GDCD 9
KIỂM TRA 1 TIẾT – HỌC KỲ II
MÔN: GIÁO DỤC CÔNG DÂN LỚP 9

Thời gian: 45 phút
Câu 1: Em hãy cho biết hôn nhân là gì, cơ sở quan trọng của hôn nhân?  (2 điểm)
Câu 2: Em hãy nêu những chính sách của nhà nước ta về lao động. (2 điểm)
Câu 3: Em hãy kể một việc làm của bản thân em hoặc gia đình để thực hiện nghĩa vụ lao động. (2 điểm)

Câu 4: Hà bị bố mẹ ép gả cho con một gia đình giàu có khi mới 17 tuổi. Theo em việc làm của bố mẹ Hà đúng hay sai? Vì sao? (4 điểm)
Bài Làm
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________
loading...

0 nhận xét:

Post a Comment

loading...
loading...